Ahşap Mobilya İmalatçısı-Seviye-3

Programın Adı

Ahşap Mobilya İmalatçısı

Seviyesi

3

Programın Amacı

Bu yeterlilik Ahşap Mobilya İmalatçısı(Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak

amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Ön Şartları

Bu program için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu(ıslak imzalı 1 nüsha)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

A2: Ahşap Mobilya İmalatı

A3: Ahşap Mobilya Onarım ve Ambalajlama

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

Programda seçmeli birimler bulunmamaktadır.

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

Adaylar A1, A2 ve A3 yeterlilik birimlerinden başarılı olmalıdır.

Sınav Türü

 • Teorik(çoktan seçmeli, 4 seçenekli test ya da cevabı yapılandırılmış sözlü sınav)
 • Performans

Sınav Süresi

80 dk.

Soru Sayısı

40

Başarı Kriterleri

 • Teorik sınavlarda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • Performans sınavlarında adayların başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde 1 yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavlar için ilk başvuru koşulları geçerlidir.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5(beş) yıldır.

Belge Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. Yıl ile 3. Yıl arasında gerçekleştirilir.

Belge Gözetim Yöntemi

MEKSA tarafından Gözetim Faaliyet Formu ile değerlendirilir.

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunan belgelendirilmiş kişilerin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Yeniden Belgelendirme Şartları

5(beş) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

 • 5(beş) yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2(iki) yıl çalıştığına dair resmi kanıt,
 • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performans sınavı(P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5(beş) yıl daha uzatılır.