Başvuru Adımları

Belgelendirilmek üzere MEKSA’ ya başvurmak isteyen kişiler aşağıda yer alan Başvuru Formunu indirerek doldururlar.

    Başvuru Formunu(F32) içeriğinde yer alan destek evrak ile birlikte MEKSA’ya elden/kargo yolu ile iletirler.

  • Kimlik fotokopisi
  • İlgili programa göre öğrenim belgesi
  • İlgili programa göre ehliyet
  • Dekont

 

Başvuru formunu gözden geçirme aşamasında, adayların genel eğitim, özel eğitim, genel mesleki deneyim, belgelendirme konusunda özel mesleki deneyim ve diğer ilgili referans kriterleri ve becerileri müracaat sırasında sunduğu evrak üzerinden ve gerekirse referans kaynaklardan doğrulanmaktadır.

 

Adayın başvurusunun kabulü için kişinin sınava girmeye yeterli olup olmadığı, ilgili yeterliliklerde belirtilen kriterlere göre MEKSA tarafından değerlendirilir ve adaya bu konuda sözlü ya da yazılı bilgi verilir.

 

Başvuru Formu indir

Online Başvuru Yap