Kalite Politikası

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, MEKSA’da yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir. MEKSA’nın politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için adil ve tarafsızdır, TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve MYK Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nde aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili bütün prosedürler ve mevzuat şartları ile uyumludur. Bu politikanın sürdürülmesi, MEKSA’nın organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır. MEKSA, bu standartta belirtilenlerin dışında, başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamamaktadır. MEKSA, taahhüt ettiği işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

MEKSA Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği alanlarda, belge almak üzere başvuran adaylara, başvuru aşamasından belgelendirme, belge yenilenmesi, askıya alınması ve iptali aşamasına kadar uygulanacak esasları belirlemiştir.

MEKSA, belgelendirme proseslerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını amaçlamıştır. MEKSA’ da tarafsızlık, şeffaflık, bağımsızlık, gizlilik ve eşit muamele, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkelerdir. MEKSA, tüm politika ve prosedürlerini ayrımcılık yapmadan (cinsiyet, yaş, ırk vs.) hazırlamış olup, mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara hizmet sağlamaktadır.

Kalite politikamız, personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulamasını sağlamak amacı ile personele bildirilmiştir.

 

Burhan AKSAK                        Prof.Dr.C. Sencer İMER                               Hasan ERKAN

MEKSA Genel Başkan            MEKSA Genel Başkan Vekili                       MEKSA İşletme Müdürü

                                                                                                                         MEKSA Genel Sekreteri