Mobilya Döşemecisi-Seviye-5

Programın Adı

Mobilya Döşemecisi

Seviyesi

5

Programın Amacı

Bu yeterlilik Mobilya Döşemecisi(Seviye 5) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak

Amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Ön Şartları

Bu program için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu(ıslak imzalı 1 nüsha)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

A2: Döşeme Sistemi Projelendirme, Üretim Hazırlık ve Süreç Yönetimi

A3: Yüz/Astar Hazırlama, Minder ve Yastık Yapma

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

B1: Levha ve Kolan Üzerine Döşeme

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

Alternatif-1: A1, A2, A3 ve B1 Söz konusu alternatifte başarı elde ederek Mobilya Döşemecisi(Seviye5) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, levha ve kolan üzerine döşeme uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.

Sınav Türü

 • Teorik
 • Performans

Sınav Süresi

200 dk.

Soru Sayısı

100

Başarı Kriterleri

 • Teorik sınavlarda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • Performans sınavlarında adayların başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde 1 yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavlar için ilk başvuru koşulları geçerlidir.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 (beş) yıldır.

Belge Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. Yıl ile 3. Yıl arasında gerçekleştirilir.

Belge Gözetim Yöntemi

MEKSA tarafından Gözetim Faaliyet Formu ile değerlendirilir.

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunan belgelendirilmiş kişilerin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Yeniden Belgelendirme Şartları

5(beş) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

 • 5(beş) yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2(iki) yıl çalıştığına dair resmi kanıt,
 • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performans sınavı(P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5(beş) yıl daha uzatılır.