Motosiklet Bakım Onarımcısı

Programın Adı

Motosiklet Bakım Onarımcısı

Seviyesi

4

Programın Amacı

Ülkemizde otomotiv sektöründe motosikletlerin;

 • Basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan elektriksel, mekanik, elektromekanik arızalarının tespiti
 • Parça değişimi
 • Çalışma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları
 • Bakım onarımları gerekli nitelikteki motosiklet bakım onarımcıları ile sağlanmaktadır.

Bu yeterlilik, motosiklet bakım onarımcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Ön Şartları

Adayların sınava girilebilmesi için adayların ilgili aracı kullanabilmeyi sağlayan resmi belgeye sahip olması gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu(ıslak imzalı 1 nüsha)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

 • A1- İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
 • A2- Kalite Yönetim Sistemi

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

 • B1-Araçta Arıza Tespiti Ve Onarım
 • B2-Araçta Periyodik Bakımlar
 • B3-Yol Testleri

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

 1. Alternatif: A1,A2,B1,B2,B3.
 2. Alternatif: A1,A2,B1,B2.
 3. Alternatif: A1,A2,B2.

Sınav Türü

 • Teorik(çoktan seçmeli, 4 seçenekli test sınavı)
 • Performans

Sınav Süresi

90 dk

Soru Sayısı

45

Başarı Kriterleri

 • A1-A2 birimi soruları 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, başarı puanı 60’dır.
 • B1-B3 birimi soruları 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, başarı puanı 60’dır.
 • Performans sınavlarında adayların başarı sağlaması gerekir.

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5(beş) yıldır.

Belge Gözetim Sıklığı

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir. Gözetim raporu, iki yılını doldurmuş belgeler için istenir.

Belge Gözetim Yöntemi

MEKSA tarafından Gözetim Faaliyet Formu ile değerlendirilir.

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, otomotiv mekanik bakım ve onarım işine 24 aydan daha fazla ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Yeniden Belgelendirme Şartları

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşması durumunda (madde 13’de belirtilen şartların sağlanması koşuluyla

a) 5 yılın sonunda sadece pratik sınav yapılır.

b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte pratik sınav uygulanır.