Otomotiv Elektromekanikçisi

Programın Adı

Otomotiv Elektromekanikçisi

Seviyesi

5

Programın Amacı

Ülkemizde otomotiv sektöründe, motorlu kara taşıtlarının;

 • Basit veya karmaşık, rutin veya rutin olmayan elektriksel, mekanik, elektromekanik, pnömatik arızalarının tespiti
 • Parça değişimi
 • Çalışma performanslarıyla ilgili yapısal ayarları ve bakım onarımları otomotiv elektro mekanikçileri ile sağlanmaktadır.

Bu yeterlilik, otomotiv elektro mekanikçilerinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Ön Şartları

Bu program için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. B sınıfı ehliyet sahipleri, kapsamı daraltılmamış yeterlilik belgesi alabilmektedirler.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu(ıslak imzalı 1 nüsha)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

 • A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri
 • A2-Kalite Yönetim Sistemi
 • A3-İşin ve Gereçlerin Düzenlenmesi
 • A4-Son Kontrol ve Raporlama
 • A5-Periyodik Bakım
 • A6-Arıza Tespiti ve Onarım
 • A7-Son Kontroller
 • A8-Eğitim ve Geliştirme

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

Programı oluşturan seçmeli yeterlilik birimleri bulunmamaktadır.

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

Tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olunması gerekmektedir.

Sınav Türü

 • Teorik(çoktan seçmeli, 5 seçenekli test sınavı)
 • Performans

Sınav Süresi

120 dk

Soru Sayısı

60

Başarı Kriterleri

 • A1-A4 birimi soruları 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, başarı puanı 60’dır.
 • A5-A8 birimi soruları 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, başarı puanı 70’dır.
 • Performans sınavlarında adayların başarı sağlaması için en az 70 puan alması gerekir.

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5(beş) yıldır.

Belge Gözetim Sıklığı

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir. Gözetim raporu, iki yılını doldurmuş belgeler için istenir.

Belge Gözetim Yöntemi

MEKSA tarafından Gözetim Faaliyet Formu ile değerlendirilir.

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, otomotiv mekanik bakım ve onarım işine 24 aydan daha fazla ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Yeniden Belgelendirme Şartları

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşma-ması durumunda (madde 19’da belirtilen şartların sağlanması koşuluyla)

a) 5 yılın sonunda sadece pratik sınav yapılır.

b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren teorik sınav ile birlikte pratik sınav uygulanır.