Otomotiv Mekanikçisi

Programın Adı

Otomotiv Mekanikçisi

Seviyesi

4

Programın Amacı

Bu yeterlilik Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru Ön Şartları

Yol testi biriminden sınava girecek adayların kullanacağı araç tipine uygun Sürücü Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu (ıslak imzalı 1 nüsha)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi (Yol Testine girecek adaylar için)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

 • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

 • B1: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleriB2- Arıza Tespiti ve Onarım
 • B6: Yol Testi

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

 1. Alternatif: A1, B1
 2. Alternatif: A1, B1, B6

Sınav Türü

 • Teorik (çoktan seçmeli, 4 seçenekli test sınavı)
 • Performans sınavı

Sınav Süresi

150 dk 

Soru Sayısı

75

Başarı Kriterleri

 • A birimi soruları (A1) 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, başarı puanı 60’dır.
 • B birimi soruları (B1, B6) 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, başarı puanı 60’dır.
 • Performans sınavlarında adayların başarı sağlaması için en az 80 puan alması gerekir.

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan, fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 (beş) yıldır.

Belge Gözetim Sıklığı

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir. Gözetim raporu, iki yılını doldurmuş belgeler için istenir.

Belge Gözetim Yöntemi

MEKSA tarafından Gözetim Faaliyet Formu ile değerlendirilir.

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, otomotiv mekanik bakım ve onarım işine 24 aydan daha fazla ara verilmemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Yeniden Belgelendirme Şartları

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 • 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt,
 • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.